Disclaimer.

Hoewel de inhoud van de site met de grootste zorg is samengesteld, kan Bikes and Beds niet uitsluiten dat bepaalde informatie op de site onjuistheden bevat. Zolang Bikes and Beds geen ernstige nalatigheid kan worden verweten wijst Bikes and Beds iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de site af.

Alle prijzen op deze site zijn in euro’s, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten en diensten. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.